Integritetspolicy

Cookies på Ångbåtar.se

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Du ger ditt samtycke genom att fortsätta att använda vår webbplats.

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis ber om offert eller lämnar kontaktuppgifter i samband med offert eller beställer våra tjänster.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring ditt genomförande möjligen annan information till dig.

Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part i samband med ett genomförande, som t ex mat och dryck ombord.

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Du är välkommen att kontakta oss info@angbatar.se

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av e-postadresser och övrig information. Angivna e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.