Mat och dryck ombord

Mat och dryck ombord

All förtäring och service ombord ombesörjes separat. Kontakta oss för mer information och förslag utifrån era önskemål.

Utöver fartygshyra tillkommer kostnad för servicepersonal från Niklas Bergman som ansvarar för service, drift och säkerhet ombord.

Niklas Bergman hanterar kontakter med catering avseende förtäring ombord. Denna kostnad faktureras direkt från Niklas Bergman per timme enligt separat överenskommelse.

Servicepersonal behöver som regel finnas ombord ca två timmar innan avgång och stannar tills att fartyget är tillbaka vid Ångbåtsbryggan, allt är städat och återställt.

För mer information och förslag på upplägg kontakta: johnniklasbergman@gmail.com.